Štrbské pleso

Štrbské pleso

Štrbské pleso je druhé najväčšie pleso v slovenskej časti Vysokých Tatier a takisto druhé najväčšie pleso na Slovensku. Zároveň ide o najtypickejšie morénové jazero Vysokých Tatier.

Pred príchodom turistov ho poznali uhliari, poľovníci, drevorubači a bylinkári. Turistov sa pleso ale nemuselo vôbec dočkať. Miestni obyvatelia hrozili a aj sa v roku 1860 pokúsili vypustiť pleso, aby namiesto „bezcennej mláky” získali pasienok.

Pleso sa od konca 19. storočia umelo zarybňovalo a v zime pre chladiarenské ciele na ňom lámali ľad. Bol mimoriadne čistý, preto bol oň veľký záujem a dovážali ho napríklad až do Budapešti, Berlína a Viedne.

Nachádza sa v nadmorskej výške 1346 m n. m. v miestach, kde sa spájajú Furkotská a Mlynická dolina. Má rozlohu 19,76 ha, maximálnu hĺbku 26 m, dĺžku 640 m a šírku 600 m. Priemerne 155 dní v roku je pokryté ľadom. Je to druhé najväčšie pleso na Slovensku. Nevteká doň ani z neho nevyteká nijaký povrchový potok. Prvé seriózne merania hladiny a hĺbky uskutočnil Dionýz Dezsö v roku 1875.

Vody plesa sa napĺňajú pomocou výverov. V Štrbskom plese sú miesta, kde voda vyviera z hĺbky viac ako 12 metrov. Vývery tvoria komíny a široké lieviky. Najširší má priemer viac ako jeden meter. Podzemný odtok je formou priesaku.

Štrbské pleso (1346 m) je najznámejšie a najnavštevovanejšie tatranské pleso. Názov vyplýva z polohy v historickom štrbskom chotári.

Popri plese vedie aj náučný chodník, ktorý je tematicky zameraný na históriu Štrbského plesa, jeho flóru, faunu, osobnosti, ktoré tu pôsobili, športové dianie, kúpeľnú históriu a množstvo ďalších zaujímavostí. Pozostáva zo 40 drevených infopanelov v slovenčine a angličtine. Chodník je bezbariérový a prístupný celoročne. Má dĺžku 5 kilometrov a stúpanie 45 metrov.

Zdroj: https://www.strbskepleso.sk, http://www.vysoketatry.com