Cyklotrasy v 4 okresoch Prešovského kraja sú z 38 % nevyhovujúce

Cyklotrasa - ilustračné foto. Zdroj: TopSlovensko.sk

Cyklotrasy v štyroch okresoch sú z 38 % nevyhovujúce, vyplýva to z realizovanej pasportizácie trás, ktorú si nechal vyhotoviť Prešovský samosprávny kraj. Vyplýva to z informatívnej správy, ktorú prijali na zastupiteľstve krajskí poslanci.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zrealizoval ešte v minulom roku pasportizáciu cykloturistických trás v okresoch Vranov nad Topľou, Stropkov, Svidník a Bardejov. Celkovo preskúmal 1608,5 km, čo predstavuje 52 cyklotrás.

Cieľom bolo zdokumentovať aktuálny stav existujúcich cyklotrás, vyhodnotiť náročnosť trás, získať podrobnú fotodokumentáciu, vyhodnotiť tieto destinácie a navrhnúť odporúčania na budúce riešenie a realizáciu,“ ozrejmila vedúca odboru strategického rozvoja Martina Slivková po februárovom rokovaní zastupiteľstva.

Cyklotrasa - ilustračné foto. Zdroj: Pixabay
Cyklotrasa – ilustračné foto. Zdroj: Pixabay

Okrem identifikácie bodových a líniových problémov a dĺžky vyhodnocovali aj povrch komunikácií a jeho vhodnosť pre rôzne typy bicyklov. Taktiež šírka a sklon komunikácií na trase, či svetlosť pre určenie prejazdnosti úzkych miest. Každá trasa vo výslednom dokumente obsahuje zároveň odporúčania, ako sa vysporiadať s problematickými úsekmi, ale aj celkové zhodnotenie trasy.

Cyklotrasy vyhodnotili do troch kategórií

„Všetky tieto cyklotrasy vyhodnotili do troch kategórií. Prvou kategóriou boli trasy vyhovujúce s nejakými drobnými odporúčaniami, napríklad v šírke, v zeleni alebo týkajúce sa značenia či lávok. Druhou kategóriou boli trasy vyhovujúce, avšak vedúce po cestách prvej triedy. Preto ich odporúča nevyznačovať a nepropagovať alebo riešiť nové trasovanie. Treťou kategóriou sú trasy, ktoré sú nevyhovujúce. Tých bolo v globále za tieto vybrané okresy 38 percent. Zvyšok sú vyhovujúce trasy,“ vysvetlila Slivková.

Celkovo je tak v okresoch Vranov nad Topľou, Stropkov, Svidník a Bardejov vyhovujúcich 1124,20 km trás a nevyhovujúcich 484,30 km trás. Konkrétne v okrese Vranov nad Topľou je 177,60 km nevyhovujúcich trás. V okrese Stropkov ide o 147 km trás, ktoré nevyhovujú, v okrese Bardejov 87,50 km a v okrese Svidník 72,20 km trás. Vyhovujúcich trás je 62 %.

Plánuje sa posledná časť pasportizácie

V tomto roku plánuje samospráva zrealizovať poslednú časť pasportizácie cyklistických trás, aby mala zmapované všetky okresy v kraji. Výsledky pasportu následne ukážu, ktoré trasy treba dobudovať, a ktoré upraviť tak, aby vznikla komplexná cyklodestinácia v Prešovskom samosprávnom kraji.

Zdroj: Prešovský samosprávny krajKOCR Severovýchod Slovenska