Kláštor kartuziánov v obci Červený Kláštor

Kláštor kartuziánov Červený Kláštor

Národná kultúrna pamiatka Kláštor kartuziánov patrí k najvýznamnejším pamiatkam tohto druhu na Slovensku. Nachádza sa v obci Červený Kláštor v okrese Kežmarok.

História vzniku kláštora siaha do roku 1320. Založili ho kartuziánski mnísi ako filiálny konvent kláštora na Skale útočišťa na Spiši. V 18. storočí prešiel čiastočne stavebnými úpravami, ktoré určili jeho terajší vzhľad. Hlavnými zachovanými stavbami areálu sú gotický jednoloďový kostol, stredoveká kláštorná budova s refektárom a s krížovou chodbou, tzv. hodinová veža, hospodárske budovy a tzv. veľká klauzúra s čiastočne zachovanými domami pre mníchov. Umelecko-historicky najhodnotnejšiu výzdobu nástennými maľbami má zachovanú kostol a stredoveký refektár.

Kláštor reprezentuje na Slovensku jeden z mála zachovaných príkladov monastickej architektúry kartuziánskej a kamaldulskej rehole a je významným aj v kontexte európskeho kultúrneho dedičstva, keďže patrí k jedným z najvýchodnejších lokalít uvedených rehoľných komunít.

Červený Kláštor prešiel v posledných rokoch významnou obnovou a funkčnou revitalizáciou. Počas nej vznikla muzeálna expozícia, rozšírili a zmodernizovali sa ubytovacie kapacity a obnovila sa činnosť pôvodného hostinca na nádvorí. Popri realizácii obnovovacích a reštaurátorských prác je v súčasnosti významná časť aktivít venovaná aj realizácií projektov umožňujúcich prinavrátenie niektorých pôvodných funkcií kláštora, ako aj jeho pôvodnú krásu.

Zdroj: https://muzeumcervenyklastor.sk/