Solivar, Prešov

Solivar, Prešov

Solivar v Prešove je národnou kultúrnou pamiatkou a patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.

História a súčasnosť soľného závodu

Tento unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky pochádza zo 17. storočia. Návštevou múzea Solivar sa môžete dozvedieť množstvo zaujímavých informácií o ťažbe, výrobe, spracovaní a využívaní soli – tzv. “bieleho zlata”.

Solivar, Prešov
Solivar, Prešov

Objekty Solivaru

K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí predovšetkým šachta Leopold s budovou gápľa, četerne (rezervoáre soľanky), huta, varňa, sklad soli, kováčske dielne a klopačka (turňa).

Centrálnym dielom bola jama Leopold, ktorú začali hĺbiť už v roku 1571. Pôvodne sa nazývala Cisárska a siahala do hĺbky 155 metrov. Nad ňou bola v roku 1674 postavená budova gápľa s mechanizmom na čerpanie soľanky pomocou konského pohonu. Solivarský gápeľ patril k najväčším v strednej Európe.

Ďalšími dôležitými objektmi sú zásobníky na soľanku, tzv. četerne, postavené v roku 1815. Tvorí ich osem drevených nádrží s celkovou kapacitou vyše 10.000 hektolitrov. Soľanka sa do nich privádzala dreveným potrubím od šachty Leopold. Odtiaľ potom putovala do predhrievacej a odparovacej panvy vo varni.

Solivar, Prešov
Solivar, Prešov

Sklad soli a ďalšie objekty

Architektonicky najimpozantnejší objekt areálu – sklad soli, bol dokončený okolo roku 1825. Soľ sa sem prevážala z varne po koľajniciach v malých drevených vozíkoch. Žiaľ, sklad dvakrát vyhorel, naposledy v roku 1986. Zničená bola najmä unikátna drevená konštrukcia krovu. V roku 2016 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a dnes slúži ako zaujímavý multifunkčný priestor s muzeálnou expozíciou.

Okrem spomínaných objektov tvorili pôvodný areál solivaru aj ďalšie budovy ako sú slané kúpele, strojovňa či vozovňa. Špecifickým objektom je klopačka (turňa), ktorá v minulosti slúžila na oznamovanie začiatku pracovnej doby a mimoriadnych udalostí zamestnancom podniku.

Solivar, Prešov
Solivar, Prešov

Nový solivar Masaryk a zánik ťažby

S rastúcim dopytom po soli sa v 20. rokoch 20. storočia pristúpilo k výstavbe nového solivaru s názvom “Prezident Masaryk”. Ten bol spustený do prevádzky v roku 1925 s ročnou kapacitou 12.000 ton soli. Vďaka ďalším inováciám a modernizácii sa produkcia postupne zvyšovala až na úroveň 45.000 ton ročne. Solivar okrem jedlej soli vyrábal aj kúpeľovú soľ a dodával surovinu pre zdravotnícky a chemický priemysel.

Objavenie bohatšieho soľného ložiska v Zbudzi pri Michalovciach v roku 1959 viedlo k plánom na výstavbu nového ťažobného a spracovateľského závodu. Investícia sa však pre nedostatok financií zastavila a prešovský solivar sa dostal do finančných problémov. V roku 2009 bola ťažba soli v Prešove definitívne ukončená. Technologické zariadenia boli demontované a závod uzavretý. Súčasný trh so soľou na Slovensku pokrývajú zahraniční producenti.

Solivar, Prešov
Solivar, Prešov

Návšteva múzea Solivar

Národná kultúrna pamiatka Solivar dnes slúži ako fascinujúce technické múzeum, ktoré dokumentuje jedinečnú históriu ťažby a spracovania soli na našom území. Jeho súčasťou okrem vzácnych historických objektov a expozície v sklade soli aj rozsiahly vonkajší areál. Pri návšteve Prešova rozhodne nevynechajte toto výnimočné miesto, ktoré vás prenesie do čias, keď prešovská soľ mala hodnotu zlata.

Solivar, Prešov
Solivar, Prešov