Náučný chodník Chráneným areálom Dubnických baní

Náučný chodník Chráneným areálom Dubnických baní. Zdroj: KOCR Severovýchod Slovenska

Bližšie k opálovým baniam na Slovensku – jediným takýmto dobrodružstvom na našom kontinente – bola pridaná nová atrakcia: edukačný chodník Chráneným areálom Dubnických baní.

Táto cesta vedie cez banskú oblasť Libanka. Nachádzajú sa tam historické banské diela, ktoré sa tu vyvinuli počas ťažby drahocenného opálu. Slovenské opálové bane, v spolupráci so Štátnym podnikom Lesy SR a Regionálnym centrom ochrany prírody v Prešove, vybudovali tento učebný chodník v Chránenom areáli Dubnických baní.

Pozdĺž 1,5 km dlhej trasy nájdete 14 informačných tabúľ. Tie poskytujú informácie o formovaní opálu, ťažbe, banských dielach a tiež o geológii, vegetácii a zoológii Slanských vrchov. Po ukončení ťažby sa rozsiahle podzemné priestory baní stali dôležitým zimoviskom pre netopiere. To viedlo k ich vyhláseniu za Chránený areál Dubnických baní v roku 1964.

Lesy v Chránenom areáli sú spravované a udržiavané Štátnymi lesmi Slovenskej republiky. Územie, ktorým vedie chodník, je pod ochranou 4. stupňa. Prístup na chodník je bezplatný a vhodný pre všetky vekové skupiny.

Cieľom tohto edukačného chodníka je poučiť návštevníkov o histórii ťažby opálu v tejto oblasti, upozorniť ich na prírodné krásy Slanských vrchov a význam ich ochrany, ako aj na dôležitosť udržateľného hospodárenia v lesoch. Informačné tabule sú vypracované v slovenčine a aj v angličtine.

Slovenské opálové bane

Slovenské opálové bane, nachádzajúce sa v Slanských vrchoch blízko Prešova, sú najstaršie opálové bane na svete a jediné na európskom kontinente. Najväčší opál Harlekýn, ktorý tu našli v roku 1775 a vážil 594 g, je dnes uložený v Prírodovednom múzeu vo Viedni. Pod zemou sa nachádza približne 30 km banských chodieb a 17 horizontov, z ktorých je päť zaplavených.

Pre verejnosť je otvorená prehliadka viac ako kilometrového podzemného priestoru, ktorá fascinuje malých aj veľkých dobrodruhov. Môžete sa tešiť na zaujímavý výklad, ktorý vás priblíži k svetu baníkov a tajomným podzemným bytostiam.

Viac informácií: www.slovenskeopalovebane.sk

Slovenské opálové bane sú súčasťou kampane Legendarium. Počas návštevy baní môžu deti získať súťažnú pečiatku do brožúrky Legendarium.

Zdroj: KOCR Severovýchod Slovenska