Monastyr Krásny Brod

Monastyr Krásny Brod

Monastyr Krásny Brod patrí medzi najstaršie monastyri a odpustové miesta na Slovensku. Prezývajú ho aj “rusnácky Devín”. Nachádza sa na mieste, kde sa podľa legendy zázračne uzdravil slepý žobrák. Dnes je častým cieľom výletníkov, ktorí smerujú k neďalekému Čertovmu kameňu.

História kláštora

Korene kláštora siahajú do 14. storočia, keď Teodor Korjatovič prišiel so svojím vojskom a mníchmi na územie dnešného Krásneho Brodu. Mnísi sa modlili za jeho úspech a on im za odmenu daroval rozsiahle územie. Pri kaplnke dal vystavať drevený chrám a kláštor.

Monastyr Krásny Brod
Monastyr Krásny Brod

Zázračný prameň a ikona

Legenda hovorí o slepom pútnikovi Michalovi Spalinskom, ktorý sa pri prameni v Krásnom Brode zázračne uzdravil. Namaľoval obraz a kláštor zasvätený Svätému Duchu sa stal miestom liečenia a stretávania ľudí na jarmokoch. Monastyr sa stal významným centrom duchovnosti a kultúry.

Monastyr Krásny Brod
Monastyr Krásny Brod

Vypálenie a obnovenie kláštora

V 16. storočí patrilo územie Drugethovcom z Humenného, ktorí boli kalvíni. Valent Drugeth dal z pomsty kláštor vypáliť, no keď ochorel, sľúbil jeho obnovu. Po uzdravení sa obrátil na katolícku vieru a v roku 1605 kláštor obnovil. V roku 1614 bol posvätený nový chrám a v rokoch 1752-1761 pribudol murovaný chrám a nový veľký kláštor.

Monastyr Krásny Brod
Monastyr Krásny Brod

Významné osobnosti a udalosti

Krásnobrodský kláštor bol miestom noviciátu, filozofickej školy a pôsobili tu významní profesori, národopisci a národní buditelia. Počas prvej svetovej vojny bol zničený a odvtedy bol v ruinách. Rehoľa baziliánov vystavala nový kláštor, ktorý bol posvätený v roku 2002.

Odpustové slávnosti

Každoročne sa v Krásnom Brode konajú odpustové slávnosti na sviatok Zoslania Svätého Ducha a Pokrovu – Ochrany Presvätej Bohorodičky.

Monastyr Krásny Brod
Monastyr Krásny Brod

Monastyr Krásny Brod je miestom s bohatou históriou

Monastyr Krásny Brod je miestom s bohatou históriou, legendami a duchovnosťou. Napriek ničivým udalostiam sa vždy znova postavil na nohy a dnes je obľúbeným cieľom návštevníkov z celého Slovenska.

Monastyr Krásny Brod
Monastyr Krásny Brod