Miniskanzen Ľutina

Miniskanzen Ľutina

Východné Slovensko je domovom viac ako 40 unikátnych drevených chrámov prevažne gréckokatolíckeho vyznania. Pre tých, ktorí chcú obdivovať krásu týchto roztrúsených skvostov na jednom mieste, je tu Miniskanzen Ľutina.

Tieto originálne architektonické skvosty, pochádzajúce väčšinou z 18. a 19. storočia. Sú výnimočné svojou originalitou a technológiou výstavby, pri ktorej bolo použité výhradne drevo. Osem z týchto chrámov je dokonca zaradených do Zoznamu UNESCO, čo potvrdzuje ich celosvetovú hodnotu.

Miniskanzen Ľutina
Miniskanzen Ľutina

Význam drevených chrámov

Drevené chrámy neplnia len funkciu historických a architektonických pamiatok. Ide predovšetkým o prejav živej viery miestnych obyvateľov a slúžia na oslavu Boha. Mnohé z nich dodnes plnia svoj pôvodný účel a aktívne ich využívajú veriaci.

Miniskanzen Ľutina

Miniskanzen Ľutina

Pre tých, ktorí chcú obdivovať krásu týchto roztrúsených skvostov na jednom mieste, je tu Miniskanzen drevených chrámov v areáli Baziliky minor v Ľutine. Tento unikátny projekt postupne zhromažďuje miniatúry všetkých slovenských drevených chrámov, ako aj vybraných chrámov z poľského a ukrajinského pohraničia. Miniatúry sú presnými replikami originálov v mierke 1:10 a pri každom chráme nájdete informačnú tabuľu s popisom a stručnou históriou.

Etapy výstavby miniskanzenu

Miniskanzen vznikal postupne v troch etapách:

1. etapa (2011-2012): 10 miniatúr z okolia Sniny

2. etapa (2013): 10 miniatúr z regiónu Bardejov a okolia

3. etapa (2015-2016): 10 miniatúr z okolia Svidníka a Sniny, 10 miniatúr vzácnych drevených chrámov z Ukrajiny

V rokoch 2015 a 2016 pribudlo ďalších 9 miniatúr z okolia Svidníka, financovaných z darov organizácií slovenských krajanov a súkromných donorov z USA.

Miniskanzen Ľutina

Miniskanzen Ľutina a jeho cieľ

Hlavným cieľom Miniskanzenu Ľutina je zachovať a prezentovať spoločné dedičstvo slovensko-ukrajinského pohraničného regiónu – drevené chrámy. Na jednom mieste tu môžete obdivovať viac ako 40 skvostov ľudovej a duchovnej architektúry, ktoré sú presnými replikami svojich originálov. Nájdete tu zmenšeniny chrámov z obcí ako Frička, Krivé, Zboj, Hrabová Roztoka či Ruský Potok.

Ďalšie atrakcie v Ľutine

Okrem miniskanzenu je jednou z dominánt Ľutiny aj nový drevený chrám s vyhliadkovou vežou, odkiaľ sa naskytá krásny výhľad na okolie. Tento chrám je vernou kópiou pôvodného zhoreného chrámu. Samotná obec Ľutina je známym pútnickým miestom, ktoré stojí za návštevu.

Miniskanzen Ľutina

Miniskanzen Ľutina je jedinečným miestom

Miniskanzen drevených chrámov v Ľutine je jedinečným miestom, kde môžete obdivovať krásu a majstrovstvo ľudovej architektúry na jednom mieste. Tento projekt nielen zachováva, ale aj sprístupňuje kultúrne dedičstvo východného Slovenska širokej verejnosti. Návšteva miniskanzenu je skvelou príležitosťou na spoznávanie histórie, architektúry a duchovného bohatstva nášho regiónu.