Mestská radnica v Bardejove

Mestská radnica v Bardejove

Mestská radnica v Bardejove je významnou pamiatkou, ktorá svojou jedinečnou architektúrou a bohatou históriou láka návštevníkov z celého sveta. Táto goticko-renesančná budova, situovaná uprostred Radničného námestia, je srdcom tohto okresného mesta v Prešovskom kraji.

História výstavby

Počiatky mestskej správy v Bardejove siahajú do obdobia cisterciánskych mníchov. Významným medzníkom bol rok 1376, kedy kráľ Ľudovít I. Veľký z Anjou povýšil osadu na slobodné kráľovské mesto. Koncom 15. storočia sa mesto tešilo hospodárskemu a spoločenskému rozkvetu, čo viedlo k rozhodnutiu postaviť honosnú radnicu v strede námestia.

Stavebné práce sa začali v roku 1505 pod vedením majstra Alexandra. Neskôr sa na stavbe vystriedalo niekoľko ďalších majstrov, ktorí sa podieľali na rôznych častiach budovy. Maľby a výzdobu interiérov realizovali miestni majstri Theofil Stanczel a Matej Grunwald.

Mestská radnica v Bardejove
Mestská radnica v Bardejove

Opis objektu

Radnica je dvojpodlažná stavba blokového charakteru s pravidelným obdĺžnikovým pôdorysom. Charakteristické sú vysoké bočné štíty sedlovej škridlovej strechy a renesančný arkier na východnej strane. Fasády zdobia okná rovnakých tvarov a štíty sú doplnené skupinami sôch a krabmi.

Arkier na východnej fasáde je architektonicky najbohatšie členený. Obsahuje maľované erby, štíty s monogramami členov mestskej rady a korunná rímsa s reliéfmi. Hlavný portál zdobí nápis PRIVSQM INCIPIAS CONSULTO.

Interiérová výzdoba

Každá miestnosť radnice sa pýši jedinečnou umeleckou výzdobou. Najväčšou je radničná sieň s pôvodným polychrómovaným trámovým kazetovým stropom z roku 1508. Počas pamiatkarského výskumu v rokoch 1978 – 1979 tu bola odkrytá nástenná maľba Posledný súd od maliara Theofila Stanczela z roku 1511.

Mestská radnica v Bardejove
Mestská radnica v Bardejove

Význam pamiatky

Bardejovská radnica od svojho počiatku zdôrazňovala význam tohto hornošarišského mesta. Bola sídlom mestskej rady a centrom verejného života obyvateľov. Je považovaná za prvú svetskú stavbu renesančného slohu na území Slovenska.

Vďaka svojmu historickému a umeleckému významu bola radnica v roku 1985 zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok Slovenska. V roku 2000 sa stala súčasťou Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO spolu s ostatnými pamiatkami historického jadra Bardejova.

Mestská radnica schováva expozíciu Šarišského múzea

Dnes slúži bardejovská radnica ako miestnosti Šarišského múzea s trvalou historickou expozíciou “Bardejov – Slobodné kráľovské mesto”. Návšteva tejto architektonickej pamiatky je nevšedným zážitkom, ktorý umožňuje nazrieť do bohatej histórie a kultúry tohto výnimočného mesta.

Mestská radnica v Bardejove
Mestská radnica v Bardejove