Kaštieľ – Vihorlatské múzeum, Humenné

Kaštieľ - Vihorlatské múzeum, Humenné

Kaštieľ v Humennom je národnou kultúrnou pamiatkou a sídlom Vihorlatského múzea. Táto majestátna stavba je dominantou centra mesta a ukrýva v sebe bohatú históriu siahajúcu až do stredoveku.

Od stredovekého hradu po renesančný kaštieľ

Počiatky kaštieľa siahajú na prelom 13. a 14. storočia, kedy na jeho mieste stál jednoduchý vodný hrad obohnaný priekopou. V roku 1317 kráľ Karol Róbert z Anjou daroval hrad spolu s okolitými majetkami bratom Filipovi a Jánovi Drugethovcom za ich verné služby. Prvá písomná zmienka o kaštieli pochádza z roku 1449, kedy ho obsadili bratríci a následne vypukol požiar. Svoju súčasnú stavebnú formu nadobudol kaštieľ až začiatkom 17. storočia.

Kaštieľ - Vihorlatské múzeum, Humenné
Kaštieľ – Vihorlatské múzeum, Humenné

Prestavby a zmeny majiteľov

Po vymretí rodu Drugethovcov v roku 1684 zdedila kaštieľ grófka Terézia Keglevichová. Neskôr sa majetok rozdelil medzi rody Althan, Zichy a Csáky. Najväčšie prestavby sa udiali v 2. polovici 18. storočia, kedy pribudol veľký balkón, zamurovali sa arkády na nádvorí a zmenili sa tvary okien. Interiéry spestrili iluzívne nástenné maľby od rakúskeho maliara Martina Johanna Schmidta.

Od roku 1812 sa stali majiteľmi kaštieľa Andrássyovci. Tí mu dali jednotnú pseudobarokovú podobu inšpirovanú francúzskymi zámkami a zriadili okolo neho rozľahlý park. Interiéry obohatili o drevené obloženie, krby a bohato zdobené stropy.

Kaštieľ - Vihorlatské múzeum, Humenné
Kaštieľ – Vihorlatské múzeum, Humenné

Zrod múzea

Počas 2. svetovej vojny a následného požiaru v roku 1946 bol kaštieľ značne poškodený. Komplexná rekonštrukcia sa začala až v roku 1964 a trvala 7 rokov. Vďaka nej môžeme dnes v priestoroch kaštieľa obdivovať um a zručnosť remeselníkov a umelcov z celej Európy.

Vznik Vihorlatského múzea sa datuje do roku 1960. Jeho zbierkové fondy postupne rástli a dnes obsahujú viac než 100.000 vzácnych predmetov. Medzi najhodnotnejšie patria nálezy keltských a historických mincí, starožitné zbrane, barokové ikony či pôvodný mobiliár.

Kaštieľ - Vihorlatské múzeum, Humenné
Kaštieľ – Vihorlatské múzeum, Humenné

Expozície a podujatia

Múzeum ponúka návštevníkom viacero stálych expozícií. Najstaršia z nich, Kultúra bývania feudálov, bola sprístupnená už v roku 1971. Neskôr pribudli expozície novších dejín, ľudovej architektúry a bývania, prírodovedná expozícia a sakrálna expozícia s kaplnkou Panny Márie. Okrem nich múzeum každoročne pripravuje rôznorodé výstavy a podujatia pre verejnosť.

Kaštieľ - Vihorlatské múzeum, Humenné
Kaštieľ – Vihorlatské múzeum, Humenné

Humenský kaštieľ je klenotom východného Slovenska

Humenský kaštieľ je skutočným klenotom východného Slovenska. Jeho história, architektúra a bohaté zbierky Vihorlatského múzea lákajú návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia. Je dôkazom umu, zručnosti a tvorivosti našich predkov a zároveň priestorom pre vzdelávanie a kultúrne vyžitie súčasných generácií.

Kaštieľ - Vihorlatské múzeum, Humenné
Kaštieľ – Vihorlatské múzeum, Humenné