Geopark Neandertal, Gánovce

Geopark Neandertal, Gánovce

Gánovce, malá obec v podtatranskej oblasti, ukrýva poklad svetového významu. V lokalite Hrádok sa nachádza nálezisko odliatku lebky neandertálca (Homo Neanderthalensis), ktoré priťahuje pozornosť vedcov i laickej verejnosti. Vďaka úsiliu nadšencov z OZ NEANDERTAL sa toto miesto postupne mení na atraktívny geopark, ktorý návštevníkom ponúka jedinečný pohľad do života našich dávnych predkov.

Objav storočia

V roku 1926, počas ťažby travertínu v kope Hrádok, objavil strelmajster Koloman Koky medzi kameňmi zvláštny odliatok. Neskôr sa ukázalo, že ide o odliatok mozgu neandertálca, ktorý sa na tomto mieste otrávil oxidom uhličitým unikajúcim z puklín v travertínovej kope. Tento jav, nazývaný mofeta, bol osudný aj pre mnoho ďalších prehistorických živočíchov, ktorých pozostatky sa v lokalite nachádzajú.

Geopark Neandertal, Gánovce
Geopark Neandertal, Gánovce

Geopark Neandertal

Od roku 2007 sa OZ NEANDERTAL v spolupráci s obcou Gánovce, Podtatranským múzeom v Poprade a TANAP-om snaží o zvýšenie povedomia o význame tejto lokality. Po vyčistení územia a vybudovaní základnej infraštruktúry vznikla myšlienka vytvoriť na tomto mieste geopark. Geopark je územím vedeckej dôležitosti nielen z geologického hľadiska, ale aj vďaka svojej archeologickej, ekonomickej a kultúrnej hodnote. Okrem toho môže významne prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne.

Atrakcie pre návštevníkov

Geopark Neandertal ponúka návštevníkom zaujímavé atrakcie, ktoré ich prenesú do dávnej minulosti. Môžu obdivovať makety praľudí, štylizované kostry pravekých zvierat a ďalšie exponáty, ktoré približujú život neandertálcov. Informačné tabule poskytujú cenné poznatky o význame lokality a jej histórii. Geopark je ideálnym miestom pre rodiny s deťmi, ktoré sa tu môžu hravou formou dozvedieť viac o našich predkoch.

Geopark Neandertal, Gánovce
Geopark Neandertal, Gánovce

Budúcnosť geoparku

Napriek úsiliu dobrovoľníkov a podpore miestnych inštitúcií čelí Geopark Neandertal viacerým výzvam. Niektoré časti areálu postupne chátrajú a vyžadujú si obnovu. Organizátori však nestrácajú nádej a veria, že sa im podarí prilákať viac návštevníkov a získať prostriedky na ďalší rozvoj geoparku. Ich cieľom je vytvoriť z tohto miesta významný bod na mape cestovného ruchu, ktorý bude vzdelávať a inšpirovať ďalšie generácie.

Brána do sveta neandertálcov

Geopark Neandertal v Gánovciach predstavuje fascinujúce okno do sveta našich evolučných predchodcov. Vďaka nadšeniu a úsiliu miestnych dobrovoľníkov má toto nálezisko svetového významu šancu stať sa obľúbenou turistickou atrakciou, ktorá bude šíriť povedomie o bohatej histórii nášho druhu. Navštívte Gánovce a nechajte sa vtiahnuť do príbehu neandertálcov – našich dávnych bratrancov, ktorí kedysi kráčali po tej istej zemi ako my.

Geopark Neandertal, Gánovce
Geopark Neandertal, Gánovce