Drevený chrám, Nižný Komárnik

Drevený chrám, Nižný Komárnik Zdroj: Depositphoto

V malebnej obci Nižný Komárnik sa nachádza jedinečný skvost gréckokatolíckej architektúry – drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky.

História chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky

Prvý chrám tu bol postavený už v polovici 18. storočia, avšak tragédia 1. svetovej vojny ho vážne poškodila a neskôr v 60. rokoch 20. storočia ho úplne odstránili.

Nový, dnešný chrám bol postavený v roku 1938 a zasvätený práve Ochrane Presvätej Bohorodičky. Jeho existencia však tiež nebola bez problémov. Koniec 2. svetovej vojny a rok 1944 znamenali úplné zničenie celej obce a poškodenie chrámu. Opravy sa uskutočnili po skončení vojny v roku 1946 a ďalšie v polovici 60. rokov.

Drevený chrám, Nižný Komárnik Zdroj: Depositphoto
Drevený chrám, Nižný Komárnik Zdroj: Depositphoto

Jedinečná architektúra chrámu

Drevený chrám v Nižnom Komárniku je výnimočný nielen svojím vekom a históriou, ale aj tým, že ho pomáhal zrealizovať profesionálny architekt. Trojdielna, trojpriestorová stavba s troma vežami pôsobí monumentálne a veľkolepo. Každá veža je ukončená ozdobnými kovanými krížmi totožného tvaru. Stavba je postavená na kamennom základe a jej konštrukcia je zrubová.

Zaujímavosťou chrámu sú aj dva vchody – jeden z južnej strany priamo do svätyne a jeden zo západnej strany do predsiene.

Ikonostas a jeho reštaurácie

Ikonostas, ktorý nájdete v chráme, možno datovať do začiatku až polovice 19. storočia. Predpokladá sa, že niektoré ikony pochádzajú z pôvodného ikonostasu prvého chrámu asi z polovice 18. storočia. Má netypickú trojradovú architektúru a namiesto diakonských dverí sú iba otvory. Cárske dvere sú dvojkrídlové, osadené iba štyrmi medailónmi evanjelistov. Nad cárskymi dverami je Posledná večera.

Ikonostas bol reštaurovaný v rokoch 2002 – 2005, zatiaľ čo celý chrám bol komplexne reštaurovaný v rokoch 2003 – 2004.

Drevený chrám, Nižný Komárnik Zdroj: Depositphoto
Drevený chrám, Nižný Komárnik Zdroj: Depositphoto

Drevená zvonica

Na severnej strane chrámu sa nachádza postavená drevená zvonica stĺpovej konštrukcie. Vo zvonici sa v súčasnosti nachádza jeden zvon. Zvonica síce nebola reštaurovaná, no v roku 2003 bola zvonku natretá.

Drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Nižnom Komárniku je historickým a kultúrnym pokladom, ktorý odráža bohatú históriu a tradície. Navštívte tento jedinečný monument a vychutnajte si jeho majestátnu krásu.